ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk és webáruházunk látogatóját, valamint
szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

  • a) a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára
   átláthatóan kezeljük.
  • b) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és
   azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
  • c) az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából

megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.

 • d) Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk
  kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan
  személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 • e) a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok
  kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • f) megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes
  adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével,
  véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Társaságunk az Ön személyes adatait

 • a) az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a
  szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük,
  rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 • b) egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező
  jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 • c) illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak,
  vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk,
  webáruházunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2. Kik vagyunk?

A Társaságunk székhelye: 2091 Etyek, Kápolna Park 1560/40 hrsz.
A Társaságunk telephelye: 2091 Etyek, Kápolna Park 1560/40 hrsz.
A Társaságunk honlapja: http://www.cnc-assistance.hu
Kapcsolattartás: Bóvári Tamás info@cnc-assistance.hu